Oorlelcorrectie

Uitgescheurde oorlel correctie

Ingescheurde of doorgescheurde oorlellen kunnen ontstaan door het jarenlange gebruik van sieraden. De gaatjes scheuren uit, wat kan leiden tot verlies van uw sieraden, maar ook tot een ontsierend uiterlijk van de oorlel(len). Door middel van een oorlelcorrectie kunnen uw oorlellen hersteld worden. U kunt dan zelfs na enige maanden weer opnieuw gaatjes in uw oorlellen laten aanbrengen.

Naast uitgescheurde oorlellen kunnen oorlellen ook te groot in aanleg zijn. Uw arts kan bepalen of een oorlelcorrectie bij u mogelijk is en of het door u gewenste resultaat bereikt kan worden.

Waar is een oorlelcorrectie geschikt voor?

Een oorlelcorrectie is geschikt voor het herstellen van uitgescheurde oorlellen en het verkleinen van de oorlellen.

De oorlel bestaat uit zacht weefsel. Door middel van een kleine insnijding kan weefsel worden verwijderd om zo de grootte en vorm van de oorlel aan te passen. Bij een uitgescheurde oorlel kan in veel gevallen de beschadiging worden verbeterd, maar zullen littekens altijd zichtbaar blijven.

Consult oorlelcorrectie 

Het consult vindt altijd plaats bij uw arts die u gaat behandelen.

Tijdens dit eerste consult kunt u aangeven waar u zich ten opzichte van uw oorlel het meeste aan stoort en wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van het eindresultaat. Uw arts Burcu Gündoğdu heeft voor u enige medisch inhoudelijke vragen en zal daarna uw oorlellen onderzoeken. Er worden foto’s gemaakt voor in het medisch dossier.

Voor de spiegel krijgt u dan de gelegenheid om uw wensen kenbaar te maken en zal uw arts aangeven of zij aan uw verwachtingen kan voldoen.

Ook worden de voor- en nadelen van de oorlelcorrectie, mogelijke complicaties en eventuele risico’s met u besproken. Het consult zal in totaal ongeveer 15-30 minuten duren.

Behandeling oorlelcorrectie 

U wordt een kwartier voor uw oorlel behandeling in Hofkliniek verwacht. De oorlelcorrectie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Burcu Gündoğdu tekent voorafgaand aan de operatie het gebied volgens plan af.

Daarna zal zij de oorlel verdoven door middel van plaatselijke verdoving. Bij een uitgescheurde oorlel wordt het weefsel rondom de uitscheuring verwijderd en de huid naar elkaar toe gebracht en gehecht. Houdt u er rekening mee dat het littekens altijd zichtbaar blijft.

Bij een te grote oorlel of een reconstructie van de oorlel zal de plaats van de incisie en litteken afhankelijk zijn van het type reconstructie. Deze zal bij een verkleining aan de onderkant van de oorlel lopen.

Na de reconstructie van de oorlel worden de wondranden aan elkaar gehecht met oplosbare hechtingen en afgeplakt met een pleister.

Nazorg en herstel oorlelcorrectie 

Na de oorlelcorrectie mag u direct naar huis. Dit gebeurt alleen als uw arts dit verantwoord vinden. Een oorlelcorrectie is een kleinere maar wel een chirurgische ingreep.

Zorg ervoor dat iemand u ophaalt zodat u niet zelf aan het verkeer deel hoeft deel te nemen.

Herstel 

Wanneer de verdoving zijn werking verliest kunt u een vervelende maar meestal matige pijn ervaren. Ook kunt u de eerste dagen last hebben van een trekkende pijn rond de oorlel. De huid staat dan nog onder spanning. Het kan voorkomen dat de oorlellen één tot twee na de ingreep weken nog rood, gezwollen en gevoeliger of juist gevoelloos zijn. Al deze klachten zijn niet zorgelijk en verdwijnen na een paar weken. Schrikt u daarom vooral niet van deze klachten, deze vormen een natuurlijke reactie van het lichaam.

Resultaat oorlelcorrectie

Zoals bij iedere chirurgische ingreep heeft het lichaam tijd nodig om te herstellen. De littekens zullen in de loop van het herstel steeds meer vervagen. Alhoewel de littekens steeds minder zichtbaar worden blijven ze echter wel aanwezig.

Het is nuttig om te weten dat een litteken één tot anderhalf jaar nodig heeft om volledig tot rust te komen. Denk er aan om de littekens uit de zon te houden en goed te verzorgen. U krijgt hiervoor van de kliniek een speciale verzorgende crème mee.

Na enkele maanden is het eventueel weer mogelijk om nieuwe gaatjes voor oorbellen in uw oorlellen aan te brengen.

Risico's en complicaties oorlelcorrectie

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat iedere chirurgische ingreep risico’s en complicaties met zich mee kan brengen. Bij cosmetisch chirurgische ingrepen gaat het in principe om gezonde mensen en zijn de risico’s en de kans op complicaties gering. Door goede voorlichting, een volledige anamnese (het opnemen van uw ziektegeschiedenis zoals medicijngebruik, eventuele problemen bij eerdere operaties, allergieën) en onze professionele werkwijze brengen wij deze risico’s terug tot een absoluut minimum.

Gelukkig is de kans dat er een complicatie optreedt zeldzaam. U kunt helpen bepaalde risico’s te verkleinen door de instructies die u heeft meegekregen voorafgaand aan uw oorlelcorrectie goed op te volgen.

Enkele mogelijke complicaties van een chirurgische behandeling kunnen zijn:

  • Hematoom (een ophoping van bloed onder de huid die verwijdering vereist)
  • Negatieve reactie op de verdoving
  • Nabloeding
  • Infectie
  • Gevoelsverandering
  • Blijvend zichtbare littekens
  • Schade aan onderliggende structuren
  • Onbevredigend esthetisch resultaat.

Roken

Patiënten die op het moment van een operatie roken, of tabaksproducten of nicotineproducten (zoals nicotinepleisters en -kauwgom) gebruiken, hebben een groter risico op complicaties zoals het afsterven van de huid en slechtere wondgenezing. Mensen die worden blootgesteld aan meeroken lopen mogelijk ook een verhoogd risico op soortgelijke complicaties. Verder kan roken een negatief effect hebben op de anesthesie met eventueel een verhoogd bloedingsrisico als gevolg. Mensen zonder blootstelling aan tabaksrook of nicotine bevattende producten hebben een aanzienlijk lager risico op dergelijke complicaties. Het is belangrijk ten minste twee weken voor de operatie niet te roken en dit vol te houden gedurende het gehele herstelproces.

Het traject met onze arts

Tijdens het eerste consult zal een advies en volledige advies worden verstrekt betreffende de behandeling en de periode daaropvolgend. Uiteraard is er ook schriftelijke informatie beschikbaar.

Uw arts Burcu Gündoğdu zal bepalen of u geschikt bent om een oorlelcorrectie te ondergaan. Zij zal nadrukkelijk informeren naar de huidige gezondheid en eventueel gebruik van medicijnen. Ook zal duidelijk naar voren komen wat uw verwachtingen zijn. Burcu Gündoğdu zal dan beoordelen of deze verwachtingen haalbaar zijn, zodat er een duidelijke overeenstemming zal ontstaan tussen de verwachtingen en de haalbaarheid.

Hofkliniek is gespecialiseerd in cosmetische chirugie. Onze kliniek richt zich op medisch cosmetisch resultaat en werkt alleen met wetenschappelijk bewezen veilige, effectieve behandelmethodes.

U ontvangt een hoogstaande behandeling met minimale risico’s: veiligheid, deskundigheid en strikte hygiëne staan bij ons voorop. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een oorlelcorrectie? Wij lichten u graag uitgebreid voor tijdens een gratis consult.

De resultaten van onze behandelingen kunnen per persoon verschillen. Daarom adviseren wij u graag persoonlijk tijdens een gratis consult.

Heeft u vragen of heeft u interesse gekregen in een oorlelcorrectie? Neem gerust contact met ons op. U kunt bellen naar 070 406 52 18 of mailen naar info@hofkliniek.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te behandelen. 

 

Afspraak maken