Disclaimer

Hofkliniek, verleent u hierbij toegang tot hofkliniek.nl ('de Website') en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Hofkliniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Hofkliniek spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Hofkliniek.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Hofkliniek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hofkliniek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Afspraak maken