Klachten en geschillen

Hofkliniek vindt het belangrijk dat haar patiënten, cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven de medewerkers en de specialisten van de kliniek ernaar om u tijdens uw verblijf en tijdens uw behandeling in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Maar het kan voorkomen dat u ervaringen heeft die u als onjuist of onterecht ervaart.

Wij vinden het belangrijk dat uw ongenoegen weggenomen wordt. Daarnaast is een klacht voor ons ook ‘een gratis advies’. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde procedures nog eens nader te bekijken of om ons beleid bij te stellen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen betreffende de afhandeling van uw klacht. U kunt uw klacht in onderstaand formulier kenbaar maken, waarna de directie contact met u opneemt. Als u een persoonlijke toelichting wilt op de klachtenopvang bij Hofkliniek kunt u contact opnemen met de directie.

Direct bespreken

De snelste manier waarmee de oorzaak van uw klacht weggenomen kan worden, is om deze direct te uiten en hiermee niet te wachten. Zo kunt u uw ervaringen bespreken met degene die volgens u de oorzaak is van wat er is misgegaan.

Schriftelijk voorleggen aan de directie

Wanneer de klacht een medewerker betreft of u bent van mening dat de klacht niet door de direct betrokkenen is opgelost, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de directie. De directie zal de klacht intern bespreken en zo mogelijk oplossen of u uitnodigen voor een gesprek. Samen kunt u dan overleggen hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden.

Termijn

Doordat de behandeling van de klacht door de directie zoveel mogelijk mondeling plaatsvindt, is de termijn van afhandeling over het algemeen kort. Gestreefd wordt naar een termijn van twee tot vier weken.

Klachtencommissie

De klachtenprocedure van Hofkliniek voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ).

Als u een klacht heeft over uw behandeling bij een cosmetisch arts die is aangesloten bij DOKh, neemt u dan eerst contact op met de behandelend arts of de betreffende kliniek om over uw klacht te overleggen. Wanneer u na dit gesprek van mening blijft verschillen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De onafhankelijke klachtencommissie van DOKh bestaat uit een jurist, een second opinion arts en een patiëntenvertegenwoordiger. Dit traject wordt begeleid door onze klachtenfunctionaris. Uw klacht kunt u sturen aan de klachtencommissie van de DOKh.

Mocht na behandeling van de klacht door interne klachtencommissie de klager van mening zijn dat diens belangen onvoldoende zijn beoordeeld, dan staat een gang naar de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris open.

Onze arts Burcu Gündoğdu is aangesloten bij DokH, (onafhankelijke kwaliteitsorganisqatie). Haar lidmaatschapsmnummer is: 29147.

Meer informatie kunt u vinden op: www.dokh.nl

Download hier het Klachtenformulier voor de patiënt.

Afspraak maken