Kwaliteit en veiligheid

Transparantie, deskundigheid en een natuurlijk resultaat

Om u de allerbeste zorg te kunnen bieden, is Hofkliniek iedere dag bezig met het verbeteren van de zorgkwaliteit: van consult tot behandeling en van nazorg tot eindcontrole. Onze kwaliteitskeurmerken zijn voor u een garantie dat wij aan alle hoge eisen voldoen.

Achter de schermen werken wij aan zaken als veiligheid en hygiëne. De toetsing hierop vindt plaats door middel van interne en externe kwaliteitscontroles. Maar ook u als cliënt werkt mee aan het verbeteren van onze zorg. Dat doet u bijvoorbeeld door uw mening en ervaring te geven over de manier waarop u bij ons bent behandeld.

Het is de ambitie van Hofkliniek om de beste zorg te bieden. Daar maken onze ervaren en gemotiveerde medewerkers zich sterk voor!

Kwaliteit zit in veel aspecten. Zo nemen wij bijvoorbeeld ruim de tijd voor het consult en de behandeling en geven wij deskundig en realistisch advies over de behandeling en het te verwachten resultaat. Ook bespreken wij de alternatieven voor een behandeling tijdens een consult. Kwaliteit zit ook in ervaring. Drs. Burcu Gündoğdu heeft ruim 10 jaar ervaring in de esthetische branche.

Elke medische handeling brengt een risico met zich mee. Hofkliniek stelt zich ten doel risico's tot een minimum te beperken. Enerzijds door een professionele handelwijze, waarbij voorop staat dat elke behandeling medisch verantwoord moet zijn.

Anderzijds door respect voor uw wensen, ongeacht of u man, vrouw, jong of oud bent. Het consult wordt altijd verzorgd door de arts die u ook zal behandelen, zodat u weet dat u in vertrouwde handen bent. Wij plannen altijd een controle-afspraak, zodat wij de kwaliteit van ons werk en uw tevredenheid daarover kunnen toetsen. Ook dit gebeurt door dezelfde arts. Om de kwaliteitszorg optimaal te houden, maken wij gebruik van kwaliteitsmetingen in de vorm van clientenquetes en risico-inventarisaties en evaluaties binnen het veiligheidsmanagementsysteem. Hierop wordt door de verschillende keurmerken (ZKN, NVCG) toezicht gehouden. Ervaring, professionaliteit en betrouwbaarheid zorgen ervoor dat Hofkliniek u hoogstaande kwaliteit en een mooi en veilig resultaat kan bieden.

Wet beroepen individuele gezondheidszorg

De wet BIG stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. Uiteraard is uw dokter Burcu Gündoğdu geregistreerd binnen deze wet.

Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is één van de meest belangrijke. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.

Goed opgeleid en ervaren team

De medewerkers van Hofkliniek  hebben allen relevante opleidingen genoten en beschikken over benodigde registraties en diploma’s. Voor alle medewerkers van de Hofkliniek geldt dat hun kennis en kunde voortdurend up-to-date wordt gehouden door nascholing en klinische lessen. Uw arts Burcu Gündoğdu blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op haar vakgebied door het bijwonen van nationale en internationale congressen, workshops en deelname aan specifieke trainingen.

Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde

Burcu Gündoğdu is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG). De NVCG heeft als doelstelling te waken over de professionaliteit en kwaliteit van haar leden. Alle volwaardige leden voldoen aan de door de vereniging gestelde kwaliteitseisen.

Privacyreglement

Hofkliniek respecteert de privacy van al haar cliënten, alsook de gebruikers van de internetsite. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons geeft altijd strikt vertrouwelijk. Ook zullen wij in overeenstemming met uw wensen daarmee omgaan. Bij uw bezoek aan onze kliniek of internetsite kunnen uw gegevens op verschillende manieren worden geregistreerd, zoals in uw medisch dossier of via het door u ingevulde contactformulier. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor eigen gebruik en voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Alle informatie wordt opgeslagen in onze beveiligde databases.

Alle voor- en na foto's die u op onze internetsite ziet, zijn van cliënten van Hofkliniek en zijn geplaatst met hun nadrukkelijke toestemming.

Uw mening telt

Hofkliniek vindt uw veiligheid en de kwaliteit van de aan u geleverde zorg zeer belangrijk. Wij nodigen u daarom uit met ons mee te denken over hoe onze dienstverlening nog beter kan. Heeft u een idee, klacht of aanbeveling laat het ons weten tijdens uw bezoek aan de kliniek of via 070 406 52 18 of e-mail naar info@hofkliniek.nl. We zorgen ervoor dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. 

Afspraak maken